2019-07-24

Rozwój integracji zaburzenia integracji sensorycznej ćwiczenia zaczyna się już w okresie płodowym

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej często są postrzegane jako niegrzeczne. Praktyka terapeutyczna pokazuje, że w zależności od wieku dziecka i stopnia zaburzenia potrzebne są półroczne, roczne odstępy w badaniach. Wczesna interwencja przynosi znacznie lepsze efekty niż interwencja podjęta wówczas gdy zaburzenia już w sposób znaczący dezorganizują naukę szkolną i funkcjonowanie w domu. Rozwój integracji zaburzenia integracji sensorycznej ćwiczenia zaczyna się już w okresie płodowym. Jednak czym właściwie jest integracja sensoryczna i dlaczego ważne, aby jej zaburzenia zostały rozpoznane odpowiednio wcześnie? Przyczynami występowania zaburzeń integracji sensorycznej mogą być nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego lub struktur mózgowych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, mogą występować u niego zaburzenia integracji sensorycznej. Towarzyszą im również zaburzenia emocjonalne, trudności w koncentracji uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa. Zaburzenia integracji sensorycznej są obserwowane u bardzo dużej grupy dzieci. Jagoda też ma zdiagnozowane zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem naukowej zabawy. Zagadnienie zaburzeń integracji sensorycznej dotyczą głównie dzieci, ponieważ to wczesne dzieciństwo jest najczęściej czasem, kiedy zostają zdiagnozowane. Ćwiczenia dobieramy zawsze do potrzeb dziecka i jego predyspozycji. Badanie niemowląt i małych dzieci wymaga dużego doświadczenia i wiedzy o prawidłowościach rozwoju w różnych zakresach: ruchu, integracji sensorycznej,reakcji społecznych, emocji i funkcji umysłowych. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Zaburzenia integracji sensorycznej wymagają wdrożenia odpowiedniego postępowania fizjoterapeutycznego u dziecka. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych jest zadaniem trudnym, wymagającym od terapeuty bardzo dobrej obserwacji aktywności dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, aby po ich odebraniu mózg odpowiednio je integrował, bo to od ich integracji właśnie uzależnione jest nasze postrzeganie świata. Należy być świadomym, że zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt to zjawisko tak samo prawdziwe jak występujące w okresie przedszkolnym. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej, w przypadku uczniów z trudnościami w uczeniu się, polega na pozbyciu się dystraktorów (czyli różnych obiektów rozpraszających) z sal lekcyjnych.

Zobacz także