2020-07-26

Pozycjonowanie we Wrocławiu w nakierowaniu na szkołę

Szkoła jako dom wiedzy napotyka rosnącą konkurencję innych źródeł wiedzy, w tym informacji i rozrywki, oraz ze strony przedsiębiorstw, które określają się jako wytwórcy i pośrednicy w wymianie wiedzy.


Wrocław pozycjonowanie http://pl.seeyouup.com/pozycjonowanie-stron-wroclaw, a istota szkoły

Spróbujmy zastanowić się nad znaczeniem wiedzy jako zasobu oraz nad rolą systemów edukacyjnych w wytwarzaniu tej wiedzy. Wskazuje to na porażający wprost paradoks cywilizacyjny. W okresie rosnącej roli wiedzy i związanych z tym rosnących oczekiwań wobec systemów edukacyjnych, systemy te tracą pozycję głównego uczestnika rynku wytwarzania wiedzy i pośredniczenia w jej przekazywaniu w odniesieniu do pozycjonowania we Wrocławiu.


Wyjaśnijmy od razu, że nigdy w dziejach cywilizacji ludzkiej nie można wyróżnić okresu, w którym byłyby one jedynym uczestnikiem omawianego rynku. Były jednak okresy, w których posiadały niemalże monopolistyczną pozycję. Obecnie mamy natomiast do czynienia z dramatycznie malejącą rolą systemów edukacyjnych, które bądź nieskutecznie, bądź też niepotrzebnie usiłują konkurować z innymi wytwórcami i pośrednikami w obrocie wiedzą: przedsiębiorstwami, wojskiem, środkami masowego przekazu, Internetem, kościołami, rodzinami, klubami społecznymi, grupami wspólnych zainteresowań czy stowarzyszeniami. Coraz więcej osób w tym aspekcie stawia na pozycjonowanie we Wrocławiu.


Nie ma szkoły, która nie przekazywałaby swoim uczniom jakiejś wiedzy. Istotne jest natomiast pytanie, czy wiedza ta stanowić może dla nich istotny zasób poddający się kapitalizacji i czyniący z nich jako posiadaczy tego kapitału potencjalnie wartościowych pracowników, przedsiębiorców, inwestorów, rodziców, uczestników życia publicznego. Zauważmy przede wszystkim, że precyzyjne określenie wiedzy nie jest możliwe. Szczególnie trudne jest określenie granic pomiędzy wiedzą, informacją i mądrością, jeżeli stawia się na miasto Wrocław i pozycjonowanie.


W systemie, w którym zadaniem szkoły jest wpajanie uczniom ściśle określonych wartości odpowiadających wartościom nie zmieniającego się otoczenia społecznego i ekonomicznego, powyższe rozróżnienie jest zbędne. Dzisiaj jest to podobne do wczoraj i zapowiada podobne jutro. Wiadomo więc w kontekście nie zmieniających się wartości i celów jakie oraz komu potrzebne są informacje. Informacja jest tożsama z wiedzą. Mądrość jest albo w ogóle nie przydatna, albo też jest przywilejem wybranych.


Inaczej jest w społeczeństwie pluralistycznym o różnych systemach wartości, dużej otwartości na otoczenie, dużej dynamice zmian, dużej dostępności konkurencyjnych względem siebie informacji. Tu podstawowym problemem każdej jednostki staje się przede wszystkim orientacja na jakieś wartości, które pozwalają odpowiednio porządkować to, co powszechnie nazywa się zalewem informacji. Paradoksalnie potrzebna jest do tego wiedza w odniesieniu do pozycjonowania we Wrocławiu.

Zobacz także