2020-08-03

Nawozy w płynie, a profil glebowy

Profil gleby dostarcza również ważnych informacji o aktywności biologicznej gleby. Najbardziej wyrazistym argumentem jest wydrążony korytarz między ziemią a samymi zwierzętami.


Nawozy w płynie, a problematyka gleby

Ruch w glebie jest najlepszym gwarantem jej żyzności: zasobności w składniki pokarmowe, odpowiedniego napowietrzenia, sprawnej gospodarki wodnej. Wody gruntowe są nie tyle właściwością gleby, co podłoża w ogóle. Nie zmienia to faktu, że ich poziom wywiera istotny wpływ na stan gleby i panujące w niej warunki powietrzno-wodne. Powinniśmy zatem postawić na nawozy w płynie https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy-132.html.


Zbyt niski poziom wody nie może w uzasadniony sposób zapewnić roślinom tego niezbędnego składnika odżywczego, a zbyt wysoki poziom wody stworzy nieznośne środowisko dla większości gatunków uprawianych w ogrodzie. Wykopiemy dołek na głębokości 1 m, aby ustalić, czy wysoki poziom wody może skutecznie zakłócić plan ogrodniczy, a eksperymenty przeprowadzimy wiosną (kiedy poziom wód gruntowych jest najwyższy). W przypadku braku wody w dołku możemy spokojnie zaplanować sadzenie drzew owocowych, krzewów czy bylin. W tym przypadku na uwagę zasługuje płynny nawóz.


Jednak gdy poziom wody jest wysoki, bezwzględnie musimy korzystać z takich powierzchni w sadach i na innych terenach, wtedy nastąpi drenaż, czyli zasypanie warstwy drenażowej grubym piaskiem lub ułożenie rur drenażowych. Również przed tym projektem warto wykorzystać naturalne walory takiego terenu, aby sprostać kosztom i nakładom pracy, na przykład do budowy stawu lub gatunków roślin tolerujących w tym miejscu wysoką wilgotność gruntu zdecydowaliśmy się również na nawóz w płynie.


Sondowanie właściwości gleby na podstawie roślin wskaźnikowych jest metodą niezawodną, ​​o ile rośliny są zebrane w większe grona i dobrze rozwinięte. Pojedyncze lub skarłowaciałe okazy będą zawodne.

Zobacz także