2019-10-11

Badania materiałowe pozwalają na ocenę ryzyka korozji i wdrożenie skutecznych sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego

Elektromechaniczne badania polaryzacyjne znajdują zastosowanie w systemach monitorowania korozji. Badania te prowadzą czasami do powstania nowych branż przemysłu, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. Firma MTS jest światowym liderem urządzeń do testowania materiałów, testów zmęczeniowych i trwałościowych, badania charakterystyk materiałowych. Badania materiałowe http://laboratorium-pik.pl/uslugi-szkolenia/uslugi/laboratorium-metalograficzne/ pozwalają na ocenę ryzyka korozji i wdrożenie skutecznych sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego. W ramach tej specjalności łączymy zagadnienia materiałowe z podstawami automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. […] Badania nad próbkami przeprowadziliśmy na profesjonalnej aparaturze. Laboratorium materiałowe zapewnia badania metalograficzne oraz badania odporności korozyjnej w komorze solnej. Na znaczeniu zyskały badania i certyfikaty wydawane przez ekspertów niezależnych jednostek. W naszym laboratorium metalograficznym wykonujemy badania twardości materiałów, analizy chemiczne składu oraz ocenę mikrostruktury próbek, które przygotowujemy. W ramach tej specjalności łączymy zagadnienia materiałowe z podstawami wiedzy medycznej, wymaganej przy projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych implantów, protez, narzędzi chirurgicznych i innych. Toteż różnego typu badania materiałowe prowadzone są przez wiele pracowni i laboratoriów. Badania materiałowe są nieodłączną częścią wszystkich prac badawczych w energetyce. Badania odporności korozyjnej stali pozwalają na określenie jej przydatności w zastosowaniach konstrukcyjnych maszynach lub instalacjach. Ponadto przeprowadzamy badania ogniowe niezbędne w przypadku stali konstrukcyjnej. Badania metalograficzne zapobiega powstaniu poważniejszych szkód. Wyspecjalizowana kadra, systematyczne szkolenia pracownicze, nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz ciągłe inwestycje w badania pozwalają na sprostanie wymogom klientów. W ramach współpracy oferujemy ocenę dokumentacji, badania wyrobów, współpracę w przeprowadzeniu oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Badania te mają też silny wpływ nie tylko na planowane cechy użytkowe produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania dotyczą modelowania procesów korozji w stopach i na styku różnych materiałów. Wyniki badań przedstawiono w raporcie, który szczegółowo omawiał wykonane badania i uzyskane w ich rezultacie wyniki. Ekspertyzy obejmują oględziny zniszczeń, badania struktury metalograficznej, laboratoryjne i terenowe badania korozyjne: grawimetryczne oraz elektrochemiczne.

Zobacz także